Regihelg den 22-23 oktober!

Datum för Länks regissörshelg är nu spikat. Här får alla träffa sina dramatiker, ställa frågor och testa tolkningar och idéer i ett slags kollektiv kollationering innan repetitionerna kommer igång. De får också träffa en representant ifrån sin partnerfestival och få del av viktig information om scenerna och andra villkor. Obligatorisk närvaro för Länk-regissörer.