Den sista kackerlackan WS4

Dramatiker: Christina Gottfridsson Dokumentation: Pontus Eriksson Regissör: Dietro Kasapi Workshopledare: Edward Bromberg

En viktig del i arbetet är att skapa spelregler i ensemblen. Detta demonstrerar Dietro genom att skapa en scen med hjälp av stolar i en kvadrat. När en karaktär går in i på spelplatsen skapas karaktären. Regissören fortsätter med att skapa en kull inom en spelplatsen. Lägger man då till att man inte får vara utanför spelplatsen skapas en energi i scenen.

Presentation av scenplatser som Evolvösen, ute i det okända och hos Lump och Mummel. Man får tänka bort det fysiska på scenen och fokusera på hur man definierar rummet.  Bra att försöka så länge som möjligt utan rekvisita.

Vad ska man förhålla sig till när det gäller projektor, ljud och ljus etc. Skuggor kan bli problem, försök använda det till en fördel.Svart bakgrund är bra. Om bakgrund är röd så ger det effekt men svårt. Det krävs ljusstarkare projektorer. Använda gärna sidoljus till filmning. Edward rekommenderar mörkgrå fond till projektor. Mycket att tänka på, så ha bra kontakt med regionteatern ni spelar på.

Laddade föremål, Nutri alger som vattenflaskor och kärran, Evolvösen (människa) och projektionen. Om inte människa, hur? En miniluftballong som växer genom andning? Lösning från annan föreställning; sovsäck med fläkt inuti. Evoluvös är inte så stor. En säck och en slang till som ger luft. En timer som ger hjärtslag och andning bättre. Ett helvitt tält kan man använda eller plastpåse.  Hur är det tänkt med sortier entréer? Springa är bra för effekt om det är i långa bitar.

Vad ska man fokusera på? Ungdomar ska kunna texten så snart som möjligt och kunna släppa manus så snart som möjligt. Amatörer har en besatthet i ”hur” man gör. Ta de stora dragen manus och grundstruktur i början. Scen för scen eller i helheter.
.