Den sista kackerlackan WS1

Dramatiker: Christina Gottfridsson Dokumenterare: Pontus Eriksson Regissör: Dietro Kasapi Workshopledare: Edward Bromberg

Workshopen började med en runda där deltagarna fick svara på varför de valde just denna pjäs. Många valde den för att den var så unik och inte handlade om ungdomar samt att antalet karaktärer var bra för deras olika grupper.

Dietro Kasapi ska under dessa fyra workshops främst hjälpa deltagarna kring deras tankar och hur man gör val, på och utanför scenen.  Han varnar också att med denna pjäs kan man lätt hamna i tanke kring scenografi,  men det är viktigare att hitta ett engagemang hos ungdomarna.

Christina Gottfridsson berättar om sin pjäs med frågeställningen: Vem har rätt att bygga mänsklighet. Pjäsen är baserad på Frankenstein.

Dietro Kasapi  ställer frågan om vad som upplevs som  svårast  och vad som är roligast i pjäsen. Deltagarna fick tänka tills de kände sig redo. Svaren väldigt lika mellan det svåra och det roliga men deltagarna hade olika tankar vad som var roligast/svårast. Några kände att arbetet med karaktärer och möjligheten i pjäsen skulle bli både roligt och svårt.  Men generellt upplevde många att scenografin skulle bli svårast.

Dietro placerade deltagarna i olika grupper där de fick diskutera kring det svåraste och det roligaste och vad deltagarna kände at de ville få ur sig kring frågorna.
Dietro förklarade  att apropå problemet med scenografi att problemet  inte var vad publiken skulle se. Det handlade mer generellt kring deltagarna, var skådespelarna skulle vara.