Fristående universitetskurser i samband med LÄNKs regihelg!

Nu finns en möjlighet för alla ledare som deltar i LÄNK att samtidigt ta två fristående kurser på vardera 7,5 högskolepoäng. Kurserna är en del av magisterprogrammet ”Drama och tillämpad teater” som genomförs av Stockholms universitet i samverkan med Riksteatern.

Kursen ”Teaterns uttrycksmedel och systematisk pratikutveckling” riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om teaterns uttrycksmedel och hur teaterprojekt kan planeras i en pedagogisk praktik. Förutom den orientering i personregi, dramaturgi, scenerier och scenografi som ges under LÄNKs regihelg innehåller kursen en teoretisk orientering om hur drama-/teaterprocess kan planeras i en pedagogisk praktik samt hur teaterprojekt kan utvecklas genom kollegialt stöd och feedback.

Kursen genomförs under LÄNKs regihelg i Hallunda den 29/9 – 1/10 2017 samt på Stockholms universitet 8 september (kursstart) och den 3 november (kursavslut). Kursplan laddas ner här Kursplan HVDA02 fastställd

Kursen ”Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden” riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om ledarens uppgifter och de pedagogiska dilemman som kan uppstå i genomförande av ett LÄNK-projekt. I kursen behandlas samspelet mellan demokratiska dimensioner, konstnärliga ambitioner och pedagogiska mål samt hur olika strategier för mål och utvärdering i ett LÄNK-projekt kan formuleras.

Kursen startar 9 september på Stockholms universitet med sammankomster 4 november samt 1 – 2 december. Kursen avslutas den 19 – 20 januari. Kursplan laddas ner här Kursplan HVDA03 fastställd

Kurserna kan sökas från den 14 juli här https://www.antagning.se/se/start

Läs mer om Magisterprogram i Drama och tillämpad teater, 60 hp här: http://www.su.se/hsd/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/program/magisterprogram-i-drama-och-till%C3%A4mpad-teater