Länk pjäser släpps snart!!!

Handboken trycks idag! Pjäserna, i alla fall de första fyra, ligger just nu på IT avdelningen och kopplas snart till hemsidan. Slutversion av en femte pjäs landar på mitt skrivbord efter lunch. Den sjätte pjäsen behöver lite mer tid – en så länge en ”work in progress”. Vi får upp den så fort den blir klar.

Lösenordet skickas till anmälda så fort pjäserna ligger uppe. Handboken postas så fort den har kommit från tryck.

Ungefär tio dagar efter alla pjäser har kommit upp öppnar Länk för pjäsval. Då hittar ni pjäsanmälan på samma ställe som ni hittade intresseanmälan. Det är tidiga dagar men det är redan mer än 60 ensembler anmälda till Länk 2018!