Nu är den här: Magisterprogram i Drama och tillämpad teater 60 hp

Magisterprogram i Drama och tillämpad teater 60 hp

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Drama och tillämpad teater – nytt program med start våren 2017. Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper, och ger en examen på avancerad nivå.

Programmet omfattar två års studier på halvfart vid Stockholms universitet. Första delen behandlar forskning om tillämpad teater, teaterns uttrycksmedel, ämnesdidaktiska perspektiv samt vetenskaplighet och forskningsetik.
Andra delen består av ett utvecklingsarbete i drama eller tillämpad teater, samt vetenskaplig fördjupning i form av ett självständigt arbete. Programmet är praktikbaserat, praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.
Utbildningen sker i samverkan med Riksteatern/LÄNK, teater för unga ensembler. http://skolscenen-lank.riksteatern.se
Undervisningen sker ca 1 gång per månad och innehåller gestaltande inslag och reflektion, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och skriftliga uppgifter.
Programmet ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå. Vistelse vid ett utländskt lärosäte möjliggörs genom Erasmusstipendier.

Behörighet
Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Examen

Filosofie magisterexamen, inom huvudområdet de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, inriktning de estetiska ämnenas didaktik.

Ansök och kontakta oss

Anmäl dig på www.antagning.se – senast 15 oktober!

Kontakt studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Kontakt programansvarig
Ulrika Von Schantz
Telefon 08-1207 65 61
E-post: ulrika.vonschantz@hsd.su.se