Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater är nu godkänt!!!

Magisterprogrammet i drama och tillämpad teater blev den 14 juni fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden på Stockholms Universitet. Hurra säger vi!!! Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik blir hemvisst för denna 60 poängs distansutbildningen på magisternivå som ges på halvtid över två år. Starten blir januari 2017. Den praktiska delen av kursen blir din Länk 2018 uppsättning eller ett liknande arbete.

Kursplanen skrivs färdigt efter sommaren och vi kommer då med mer information om innehållet, intagningskraven och hur man söker till kursen.