Korrigerade Länk manus på pjässidan nu!

Hej Länk anmälda! Nu har alla fått sitt lösenord och jag hoppas att ni har börjat läsa manusen. Vi har bytt ut samtliga PDF:er då vi upptäckta några korrfel och några kosntiga sidobrytningar efter överföringen från word. Allt är åtgärdat nu. Börja läsa!Får ni problem med nedladdningen får ni gärna kontakta mig – vi fixar bums eller skickar manusen mejl-ledes.

Trevlig läsning!